ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต การสื่อสารไร้สายยุค 5G ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันในรอบ ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือ แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยได้ที่ 5G-Thailand.org

คู่มือความรู้เทคโนโลยี 5G

วิดีโอความรู้เทคโนโลยี 5G

วิดีโอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ทั้งที่มาของมาตรฐาน 5G รวมถึงตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่คาดว่าจะสามารถใช้งานได้จริงในอนาคต และวิดีโอหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย – ดูต่อ

อินโฟกราฟิกความรู้เทคโนโลยี 5G

เราคือใคร

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นมาภายใต้

โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารไร้สายในยุค 5G

สนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ